Aktualności

Sympozjum „Kształcenie w zakresie Protetyki Słuchu w kontekście nowych wyzwań rynkowych”.

Szanowni Państwo,
W dniu 16 czerwca 2018 roku, w Instytucie Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Aula Maximum), odbędzie się sympozjum „Kształcenie w zakresie Protetyki Słuchu w kontekście nowych wyzwań rynkowych”. Sympozjum będzie połączone z uroczystością 25-lecia Protetyki Słuchu w Instytucie Akustyki oraz powołaniem „Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

Program uroczystości – pobierz.

Na uroczystość tę serdecznie zapraszamy wszystkich naszych absolwentów, Wykładowców oraz osoby zainteresowane tematyką Protetyki Słuchu i kształceniem w tym zakresie.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ia.amu.edu.pl do dnia 31 maja 2018 roku oraz pod poniższym linkiem: https://goo.gl/forms/Scm6GLXAUNGDbD2i2.

Numer konta do wpłaty za uczestnictwo: 90 1600 1462 1810 0209 5000 0001.

Zwieńczeniem uroczystości będzie uroczysta kolacja dla uczestników oraz gości.

W trakcie sympozjum, dla wszystkich uczestników, zostaną przeprowadzone bezpłatne warsztaty z pomiarów akustycznych na uchu rzeczywistym, a dla chętnych – możliwość zwiedzania pracowni Instytutu Akustyki UAM.

Zachęcamy wszystkich do przesyłania ciekawych wspomnień, historii oraz zdjęć związanych ze studiami w naszym Instytucie. Materiały te będą publikowane na stronach internetowych Instytutu Akustyki UAM.

Serdecznie zapraszamy!

 

10 kwietnia 2018 roku – wpis KRS

W dniu 10 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu dokonał wpisu SAiPIA do Krajowego Rejestru Sądowego.

4 lipca 2017 roku – Zebranie założycielskie

W dniu 4 lipca 2017 roku, z inicjatywy dr. hab. Roman Gołębiewskiego, zebrał się Komitet Założycielski Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (SAiPIA).

Na zebraniu założycielskim wybrano Komitetu Założycielski, w którego skład weszli:

 • Roman Gołębiewski
 • Tomasz Skwierczyński
 • Artur Duraj
 • Andrzej Wicher
 • Honorata Hafke – Dys
 • Jędrzej Kociński
 • Emilia Tarnowska
 • Anna Preis
 • Jan Felcyn
 • Patryk Truszkowski
 • Edward Hojan
 • Mariola Kmiecik

Ponadto, na zebraniu założycielskim uchwalono statut Stowarzyszenia, wybrano Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną.

W kolejnych tygodniach i miesiącach wystąpiliśmy do Dziekana Wydziału Fizyki UAM prof. dr. hab. Antoniego Wójcika o wyrażenie zgody, aby siedzibą Stowarzyszenia był Instytut Akustyki. Wystąpiliśmy również do p. Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego o wyrażenie zgody na wykorzystanie nazwy Uniwersytetu w nazwie Stowarzyszenia. W obu przypadkach otrzymaliśmy zgodę.

Na początku roku 2018 został złożony wniosek do Sądu Rejonowy Poznań Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) o rejestrację Stowarzyszenia.